Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Inbjudan till presskonferens: SEB presenterar Nordic Outlook: En krokig väg tillbaka till balans

Höga priser på råvaror, främst energi/livsmedel, riskerar att sprida sig till en mer bestående inflationsuppgång i industriländerna och utgör en källa till social och politisk oro i fattiga länder. Den ekonomiska politiken har höjd beredskap för att bromsa negativa effekter från USA:s tillväxttapp och skakiga husmarknader. Hur kommer regeringar och centralbanker att möta dessa divergerande ekonomiska och politiska utmaningar?
 
I Sverige har konjunkturen hittills visat ganska stor motståndskraft. Kommer vi snart att se mer påtagliga smittoeffekter på hemmaplan? Hur mycket is i magen har egentligen Riksbanken och hur påverkar Borgs höstbudget utrymmet för räntesänkningar?
 


 
Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-7639916 så snart som möjligt.
 
Välkomna!
 
Robert Bergqvist, telefon 08-506 23016, mobil 070-4451404
Håkan Frisén, telefon 08-763 80 67, mobil 070-7638067
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 mars 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 399 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 331 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.