Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Inbjudan till presskonferens - SEB presenterar Nordic Outlook: Är konjunkturen knäckt?

Kreditkrisen har fått fotfäste i världsekonomin. Nedgången i USA ser allt allvarligare ut. Hur klarar sig övriga delar av världsekonomin i detta läge? Biter sig inflationen fast på besvärande höga nivåer? Hur kommer hushåll, företag och banker att hantera omställningen från hög- till lågkonjunktur och hur påverkas de av prispressen på aktier, fastigheter och av stramare krediter?
 
Hur kommer regeringar och centralbanker - i omvärlden och här hemma - att möta de växande ekonomisk-politiska utmaningarna? Vilka frihetsgrader uppstår för finansminister Borg och en trängd allians och vad tycker den hittills tysta Riksbanken egentligen om det ekonomiska läget?
 
Detta är några av frågorna som besvaras i SEB:s konjunkturrapport Nordic Outlook.
 
Chefekonom Robert Bergqvist och chefen för Ekonomisk Analys, Håkan Frisén, presenterar rapporten, som behandlar de ekonomiska utsikterna globalt och i Sverige.
 
 
Tid:     Tisdagen den 5 februari 2008
Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
Pressträffen startar kl. 10.10
Plats:   Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
 
 
Välkomna!
 
Robert Bergqvist, telefon 08-506 23016 mobil 070-4451404
Håkan Frisén, telefon 08-763 80 67 mobil 070-7638067
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.