2008-01-24 16:15

INBJUDAN - SEB:s årsbokslut 2007

Torsdagen den 7 februari, klockan 08:00 offentliggörs SEB:s årsbokslut 2007. I tillägg finns presentationsmaterial och ytterligare information i form av "Facts & Figures" tillgängliga på www.sebgroup.com i samband med följande aktiviteter.
 
 
Torsdag 7 februari
 
Presskonferens
Tid: klockan 09:30
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.
 
Telefonkonferens
Tid: klockan 15:00
Annika Falkengren och Per-Arne Blomquist, ekonomi- och finansdirektör, presenterar resultatet följt av frågestund.
 
För att delta, ring +44 (0) 207 162 0025, minst 10 minuter innan konferensen börjar.
 
Telefonkonferensen kan även följas på www.sebgroup.com där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.
 
Video webcast
Möjlighet finns att se och lyssna på Per-Arne Blomquist, som kommenterar resultatet. Denna video webcast kommer att vara tillgänglig torsdag 7 februari på www.sebgroup.com.
 
 
Fredag 8 februari
 
Presentation i London för analytiker och investerare
Tid: klockan 08:00 (lokal tid)
Plats: SEB, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London EC4M 6XX
SEB representeras av Annika Falkengren, Per-Arne Blomquist och Ulf Grunnesjö, chef för Investor Relations.
 
Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Anna Hanselid, via e-mail anna.hanselid@seb.se eller telefon 08-763 8289, så snart som möjligt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Katja Margell, chef External Communications, 08-763 91 63, 070-745 91 38