Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens förmögenhet fortsätter att falla

Hushållen blev mer än 300 miljarder kronor fattigare under andra kvartalet 2008. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, ligger på den högsta nivån sedan Sparbarometern startade 1996.
 
Värdet på hushållens samlade nettoförmögenhet föll med cirka 310 miljarder kronor, eller cirka fem procent under kvartalet. Värdet på tillgångarna föll med 248 miljarder kronor och skulderna ökade med 62 miljarder kronor. Nettoförmögenheten har sedan årsskiftet minskat med 550 miljarder kronor, eller cirka åtta procent.
 
- Fortsatt börsfall och hög nyupplåning har gröpt ur hushållens nettoförmögenhet. Trenden från förra kvartalet, då hushållen gjorde nettouttag och alltså konsumerade av sitt sparande, är nu bruten. Under andra kvartalet nysparade hushållen närmare 50 miljarder kronor, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Nettoinflödet på bankkonto var 35 miljarder kronor, i obligationer 24 miljarder kronor samt i försäkringssparande 14 miljarder kronor. Samtidigt gjordes nettouttag ur fondsparandet på 24 miljarder kronor.
 
Lånen fortsatte att öka i en hög takt. Under den senaste tolvmånadersperioden har hushållens skulder ökat med 9,8 procent. Ökningen för senaste kvartalet var 2,9 procent.
 
- Trots högre räntekostnader och sviktande framtidstro hos hushållen fortsatte den kraftiga skuldökningen. Det är sannolikt effekten av den eftersläpning mellan kontraktsdatum och tillträde som förekommer vid bostadsförvärv. Framöver kommer sannolikt skuldökningstakten att mattas, säger Gunilla Nyström.
 
Hög skuldsättning och fallande tillgångsvärden gör att hushållens skulder i förhållande till tillgångarna (skuldkvoten) nu ligger på 27 procent. Det är den högsta nivån sedan Sparbarometern startade 1996.
 
- Trots det stora förmögenhetstappet hittills i år är hushållens förmögenhetssituation i genomsnitt fortfarande god. Värdet på tillgångarna är närmare fyra gånger så stort som skulderna, säger Gunilla Nyström.
 
Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar minskade med 6,5 procent till
2 174 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal, värdet på de ränterelaterade tillgångarna minskade med 0,3 procent till 2 525 miljarder kronor och värdet på bostäder minskade med 2,4 procent till 3575 miljarder kronor.
 
SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 14,6 (14,3) procent. Swedbank har 15,3 (14,8) procent, Skandia 10,1 (9,8) procent, Handelsbanken 7,6 (7,3) procent, Nordea 8,9 (8,5) procent, Alecta 9,7 ( 9,8) procent, AMF 7,3 (7,3) procent och Länsförsäkringar 4,8 (4,7) procent.
 
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, SEB Trygg Liv,
08-785 18 42
 
Presskontakt: Lena Bivner, 0703 - 93 85 77