Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Eastern European Outlook: God motståndskraft mot global nedgång - markant inbromsning i Baltikum

Överhettade Lettland och Estland bromsar in markant, delvis till följd av stramare kreditgivning. Samtidigt präglas Baltikum och flera andra ekonomier av betydande obalanser i form av stora bytesbalansunderskott och/eller högt inflationstryck som bara ger med sig långsamt.
 
"De senaste årens mycket höga tillväxt och kostnadstryck i Baltikum har inte varit uthålligt. Det är därför logiskt och nödvändigt att det kommer en period av anpassning. Obalanserna måste bringas ned. Lettland och Litauen ser nu ut att följa Estlands konjunkturnedgång i spåren. Samtidigt sker den baltiska avmattningen i ett känsligt läge där den globala ekonomin sviktar. Exporten fortsätter att gå hyggligt men nedåtriskerna har ökat i vår prognos" konstaterar Mikael Johansson på SEB Ekonomisk Analys och chefredaktör för Eastern European Outlook.
 
BNP-ökningen i de nio länder som ingår i Eastern European Outlook dämpas måttligt från i genomsnitt 7,4 procent 2007 till 6,1 respektive 5,6 procent 2008-2009. I flertalet länder stimuleras konsumtionen av hög lönetillväxt och stark arbetsmarknad, medan investeringarna får näring av EU-strukturfonder samt i Ukraina-Ryssland av omvandlingstryck och stora offentliga investeringsprojekt. Inflationstrycket, som i hög grad beror på stigande energi- och matpriser, gröper dock delvis ur köpkraften och viss kreditåtstramning verkar dämpande på efterfrågan.
 
Rysslands tillväxtstyrka består, med stöd av höga råvarupriser och expansiv finanspolitik även i år. Investeringsuppsvinget fortsätter och lindrar kapacitetsbristerna på sikt. Politiken ligger fast efter presidentskiftet. Det dubbla ledarskapet kan innebära en spänning på sikt. Ukrainas tillväxt och inflation ligger kvar på hög nivå. Ekonomisk upphämtning från en relativt låg levnadsstandard samt expansiv finanspolitik bär upp tillväxten.
 
"Den största utmaningen för stabiliseringspolitiken i Ryssland och Ukraina är den höga och stigande inflationen" säger Bo Enegren på SEB Ekonomisk Analys.
 
Polens starka tillväxt dämpas till en uthållig nivå på 5 procent. Överhettningsriskerna dämpas via lägre global efterfrågan och fortsatt åtstramning i penningpolitiken. Slovakien växer snabbt och balanserat och klarar euro-anslutning 2009. Tjeckien genomför tillväxtfrämjande reformer. Räntan höjs vilket på sikt dämpar starka inflationsimpulser. Ungern är i en djup svacka efter finanspolitisk åtstramning och reser sig långsamt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 344 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 370 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
____________________________________________________________________
För ytterligare information, kontakta:
Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys, tel. 08-763 80 93, 070-372 28 26
Bo Enegren, SEB Ekonomisk Analys, tel. 08-763 85 94, 070-718 03 13
Elisabeth Lennhede, Press & PR, SEB, tel. 070-763 99 16,