Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bo Magnusson utsedd till chef för Affärsstöd och staber Mats Torstendahl till SEB som ny chef för Kontorsrörelsen

Bo Magnusson, chef för Kontorsrörelsen inom SEB, har utsetts till chef för Affärsstöd, med samlat ansvar för gemensamma staber och funktioner för affärsstöd, inklusive IT och Operations.
 
Mats Torstendahl har rekryterats som ny chef för Kontorsrörelsen. Divisionen omfattar kontorsrörelserna i Sverige, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen samt SEB Kort. Mats Torstendahl är idag vd för Danske Bank i Sverige och har under 20 år varit aktiv i att utveckla Östgöta Enskilda Bank och sedermera Danske Banks verksamhet i Sverige.
 
Annika Falkengren, vd och koncernchef för SEB:
 
- Det här är två viktiga pusselbitar som faller på plats i SEB:s ambition att bygga den ledande banken med de nöjdaste kunderna i norra Europa.
 
- Mats Torstendahl har framgångsrikt utvecklat bankverksamhet där global räckvidd och lokal närvaro bygger starka kundrelationer, inte minst inom området små- och medelstora företag. Han har varit hårt inriktad på resultat och nöjda kunder. Allt detta stämmer väl med de ambitioner vi har för den fortsatta utvecklingen av SEB:s kontorsrörelse.
 
- Bo Magnusson har gjort en stor insats som chef för Kontorsrörelsen. Med hans nya ansvarsområde får vi ett starkt och samlat ledningsfokus på utvecklingen av hela vårt affärsstöd.
 
Bo Magnusson har också utsetts till ställföreträdare för vd och koncernchef Annika Falkengren.  Mats Torstendahl har utsetts till vice verkställande direktör och kommer även att ingå i SEB:s verkställande ledning.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 344 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 370 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Katja Margell, chef Externinformation, 070-745 91 38