Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Årsstämma i SEB den 8 april

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 8 april 2008 kl. 14.00 på Konserthuset, Hötorget, Stockholm. Den fullständiga kallelsen publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Post- och Inrikes Tidningar och på www.sebgroup.com.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 344 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 370 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 87 30, 070-763 87 30