Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Varannan kan tänka sig att betala för privat sjukvård

Endast 35 procent av svenskarna tror att den skattefinansierade vården kommer att klara av att täcka deras behov efter pensionen. I storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, är tron på detta ännu lite lägre. I Göteborg förutsätter exempelvis mindre än var tredje person att den skattefinansierade vården kommer att täcka behoven efter pensionen. Det märks också på viljan att betala för privat sjukvård. Nästan var tredje person i storstäderna har en sjukvårdsförsäkring mot drygt var femte person i övriga landet. Stockholmare och malmöbor är bäst på att ha tecknat försäkring medan göteborgarna är mindre bra på det. Varannan storstadsbo kan också tänka sig att betala för privat sjukvård mot var tredje person utanför storstäderna. Stockholmsborna är mest villiga att teckna en försäkring medan malmöborna är minst benägna att göra det.
 
Jens Magnusson, chef för omvärldsanalys på SEB Trygg Liv, märker att efterfrågan på privata vårdförsäkringar stiger i takt med att vi blir allt fler som måste belasta den skattefinansierade vården:
 
-        Den största anledningen är nog rädslan för att hamna i en lång kö den dag man behöver hjälp eller att man helt enkelt prioriteras bort. Och efterfrågan ökar brett. Från att tidigare mest har varit en förmån för högavlönade, har nu allt fler företagare fått upp ögonen för den här typen av försäkring. Många anser att de riskerar den egna ekonomin om de inte får vård omedelbart.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
____________________________
För ytterligare information kontakta:
Jens Magnusson, chef omvärldsanalys på SEB Trygg Liv +46 702 10 22 67
Lena Bivner, presskontakt +46 703 93 85 77
 
Vi skickar gärna undersökningen vid förfrågan