Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning för SEB utsedd

Enligt beslut vid Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma den 28 mars 2007 ska ledamöterna i valberedningen för 2008 års stämma utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i banken som önskar utse en representant. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008.
 
De fyra till röstetalet största ägarna, vilka önskar utse representant, utgjordes den 31 augusti 2007 av Investor, Trygg-Stiftelsen, Alecta och AFA Försäkring. Dessa ägare har utsett nedanstående representanter att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2008.
 
Valberedning:
Petra Hedengran, Investor
Hans Mertzig, Trygg-Stiftelsen
Staffan Grefbäck, Alecta
Torgny Wännström, AFA Försäkring
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB
 
Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 35,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.
 
Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas tisdagen den 8 april 2008.
 
De frågor valberedningen ska behandla finns beskrivna på www.sebgroup.com under rubriken "Ansvarsfördelning och styrning".
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail: valberedning@seb.se eller med brev till adressen: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, c/o Koncernstab Juridik KA2, 106 40 Stockholm, senast den 14 januari 2008.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till
2 188 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
______________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, Head of Investor Relations, tel. 08-763 85 01, 070-763 85 01