Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stor okunskap bland svenskar om hedgefonder

Likaså är kunskapen om vilken risknivå en hedgefond har är låg. 49 procent av dem som har hört talas om hedgefonder kan inte säga om risken är hög, låg eller om det finns olika varianter.
 
Det finns större intresse för hedgefonder under vissa förutsättningar. Om den har en lika låg risk som en räntefond, men gavs möjligheter till högre avkastning och möjlighet till månadssparande skulle 10 procent absolut säkert eller mycket sannolikt köpa andelar i en sådan fond. En tredjedel säger att det är ganska sannolikt att de skulle göra det.
 
-        Många tror felaktigt att hedgefonder är högriskfonder och att man måste ha väldigt mycket pengar för att investera i en sådan fond. Idag finns det många hedgefonder med låg risk som du faktiskt också kan månadsspara i. Det betyder att du till en låg risk har möjligheten till högre avkastning än en vanlig räntefond. Det är viktigt att alla sparare känner till det, säger Tove Bångstad, fondchef på SEB.
 
 
Demoskop har på uppdrag av SEB genomfört en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska personer om deras kunskap om hedgefonder.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

____________________________

 
För ytterligare information kontakta:
Tove Bångstad, fondchef SEB, tel 08- 8-676 90 86
Lena Bivner, informationschef, Wealth Management, tel 08-676 91 96