Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sparbarometern - hushållens förmögenhet minskar

Hushållens förmögenhet minskar i värde samtidigt som lånen fortsätter att öka, visar SEB:s Sparbarometer för det tredje kvartalet 2007, som presenteras idag. Hushållens nettotillgångar minskade under kvartalet med cirka två procent till 6 773 miljarder kronor. Fortfarande är dock hushållens tillgångar mer än fyra gånger så stora som skulderna.
 
-            Hushållens förmögenhetsställning har försämrats under perioden. Anledningen är att börsen har backat och utlåningen har varit fortsatt hög, samtidigt som nysparandet varit lågt, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Nysparandet uppgick under kvartalet till 26 miljarder kronor. Hushållen nysparade 30 miljarder kronor på bankkonto och två miljarder i försäkringar samtidigt som hushållen nettosålde fonder för 6 miljarder kronor.
 
-          Det har varit rationellt av hushållen att vara försiktiga och välja konto för sparpengarna när börsen backat. Men i den mån det handlar om långsiktiga sparpengar är strategin tveksam. Är tanken att växla till aktierelaterat sparande längre fram finns risken att spararen agerar för sent och missar starka börsdagar. Och får sparpengarna stå kvar på konto under lång tid riskerar spararen en onödigt låg avkastning, säger Gunilla Nyström.
 
Hushållens upplåning ökade med cirka 47 miljarder kronor, varav cirka 11 miljarder kronor i konsumtionslån. Lånen fortsätter alltså att öka i hög takt, men ökningstakten har ändå mattats något och ligger nu på 10,8 procent i årstakt, att jämföra med 11,4 procent för ett år sedan. I kronor räknat ligger dock utlåningen för tredje kvartalet på en säsongsmässig rekordnivå. 
 
-          Högre räntenivå och uppbromsande bostadspriser bör fortsätta att dämpa låneökningstakten framöver. För de hushåll som lånat till konsumtion är det särskilt viktigt att amortera, minst i samma takt som det man lånat till, sjunker i värde, säger Gunilla Nyström.
 
Tillgångarna minskade under perioden till 8 864 miljarder kronor. Av dessa minskade de aktierelaterade tillgångarna till 2 714 miljarder kronor samtidigt som de ränterelaterade tillgångarna ökade till 2 518 miljarder kronor och bostäderna ökade till 3 632 miljarder kronor.
 
SEB:s andel på sparandemarknaden är 14,3 procent. Swedbank har 14,7 procent.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
______________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34
Carl Holm, ansvarig för framtagandet av Sparbarometern, 08-785 18 42
Lena Bivner, press - och PR ansvarig, 08-763 88 04, 0703-93 95