Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Småföretagarna om 2008: Ett osäkert och svårbedömt år - men optimism om den egna verksamheten

-    Företagarna ser generellt ljust på 2008, trots höstens oro på finansmarknaderna och nedgången i USA-ekonomin. Osäkerhetsmoment finns dock då det är tydligt att företagarna ser mer positivt på det egna företagets utveckling än på konjunkturen i stort, säger Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom.
 
På frågan om vad företagarna tror om 2008 svarar 43 procent att det blir ett "osäkert och svårbedömt år", medan 37 procent tror att det blir ett "starkt år präglat av tillväxt och bra intäkter". Det är dock få, 9 procent, som tror att 2008 blir året då vi går in i nästa lågkonjunktur och endast 5 procent tror att det blir ett klart svagare år.
En klar majoritet, 65 procent av företagen tror på ökande omsättning och ju större företaget är desto mer optimistisk är man. Företagen svarar också att antalet anställda förväntas öka eller förbli oförändrat under 2008. När företagarna i undersökningen ska fatta beslut och bedöma utvecklingen för det egna företaget är den i särklass viktigaste indikatorn det egna orderläget i företaget.
-   Miljöfrågor, och särskilt klimatfrågan, har verkligen fått stor genomslagskraft under året. När vi bad företagarna lyfta fram särskilda trender som berör deras företag under 2008 hamnar miljö- och klimatfrågorna i topp, säger Ingela Hemming.
Den andra viktigaste trenden som förs fram är konjunktursvacka - vilket visar på den oro som trots allt finns bland företagen om den generella ekonomiska utvecklingen trots att tilltron till den egna utvecklingen är stor. Andra viktiga trender att ha koll på enligt företagen är hälsofrågor, e-handel och Internet. Kvalitet, mode och design lyfts också fram.
Företagen i undersökningen ser konjunkturen både som den största utmaningen och som den största möjligheten för företaget inför 2008. 62 procent uppger konjunkturoron som det största hotet/utmaningen för företaget under 2008 . När företagarna sedan får svara på vilka de tror blir de största möjligheterna för företaget under 2008 hamnar konjunkturfrågan i topp igen med formuleringen "att konjunkturen håller i sig". Detta betyder att företagen tror att det finns goda chanser till en fortsatt god konjunktur, vilket även återspeglade sig i förhoppningar om den ökande omsättningen.
 
-    Här hamnar också klimat- och miljöfrågan högt - många företag tror att de kan hitta affärsidéer där de kan dra nytta av det ökade behovet av att hitta lösningar på dessa frågor, säger Ingela Hemming.
 
Om SEB:s Företagarpanel:
905 små- och medelstora företag svarade på SEB:s webbbaserade undersökning.  Enkäten genomfördes mellan den 27 november och den 6 december 2007.
 
Företagarpanelen visar också att webben blir en allt viktigare nyhetskanal för småföretagare. 35 procent uppger att webben är den viktigaste mediekanalen för dem för att hålla koll på den ekonomiska utvecklingen. Morgontidningarna hamnar på andra plats med 33 procent, följt av TV.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se