Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Småföretagare starkt engagerade i klimatfrågan - en tredjedel uppfattar klimatdebatten som positiv för verksamheten

SEB:s Företagarekonom, Ingela Hemming, har frågat cirka 730 små- och medelstora företagare om deras syn på den pågående klimatdebatten. Resultaten visar på ett stort engagemang bland de svarande, och en generellt positiv inställning till den pågående klimatdebatten.
 
- Det är påfallande hur många av de små- och medelstora företagen som ser klimatfrågan som en möjlighet. En tredjedel av de tillfrågade svarar att klimatdebatten totalt sett påverkar dem positivt, endast 6 procent uppger att det påverkar dem negativt, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom. 
 
Bland de risker som klimatdebatten medför för den egna verksamheten omnämns ökade transportkostnader och höjda produktionskostnader. Samtidigt är det många som ser nya affärsmöjligheter i spåren av klimatdebatten:
 
- Nästan en femtedel ser en ökad efterfrågan på sina varor och tjänster som ett resultat av klimatdebatten, vilket ligger i linje med bilden av Sverige som ledande producent av klimatfrämjande produkter. Här finns naturligtvis en stor potential som det gäller att ta vara på, säger Ingela Hemming.
 
Sett till bransch är industriföretag mest aktiva i miljöarbetet; 70 procent av industriföretagen svarar att de har en utarbetat miljöpolicy och 26 procent svarar att de har en miljöchef. Ju större företagen blir i termer av antal anställda desto fler svarar att de har miljöpolicy och gör regelbundna miljöredovisningar; en tredjedel av alla företag med fler än 50 anställda gör regelbundna miljöredovisningar och 63 procent har en miljöpolicy.
 
 
Några av resultaten från undersökningen i korthet:
 
 •          73 procent av de tillfrågade känner ganska eller mycket stort engagemang i klimatfrågan och 33 procent tror att klimatdebatten kommer påverka företagsverksamheten positivt. Bland företag med fler än 50 anställda svarar hela 82 procent att de känner ganska eller mycket stort engagemang.
 •          23 procent av företagarna tror att deras produkter/tjänster kan bidra positivt till klimatfrågans lösning och 17 procent uppskattar att klimatdebatten kommer att öka efterfrågan på deras produkter/tjänster.
 •          30 procent av de tillfrågade befarar högre transportkostnader som ett resultat av klimatdebatten och 13 procent tror att kostnaderna för vissa insatsvaror kommer att öka.
 •          24 procent av de tillfrågade uppger att miljöarbetet i företaget i första hand drivs på av nya lagar och regler; 19 procent uppger att det är kunderna som påverkar omfattningen på miljösatsningarna och 13 procent anger nya affärsmöjligheter som den viktigaste drivkraften.
 •          På frågan om kundernas efterfrågan har förändrats som ett resultat av klimatdebatten svarar 22 procent att de upplevt ökade krav på produkter/tjänster med hänvisning till klimatdebatten.
 •          42 procent av de tillfrågade har en miljöpolicy, men bara 3 procent redovisar regelbundet sina koldioxidutsläpp. I företag med tio anställda och uppåt är det över 60 procent som har en utarbetad miljöpolicy.
 •          Endast 7 procent uppger att klimatdebatten kommer tvinga dem att fasa ut vissa tjänster/produkter; siffran är dock väsentligt högre i företag med över 50 anställda, där 63 procent av de tillfrågade tror att vissa produkter/tjänster kommer fasas ut.
 •  
  Rapporten finns att läsa på www.seb.se.
   
   
  SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder.
  SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 188 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor.
  Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
  _________________________
  För ytterligare information
  Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom, tel: 070-763 82 97
   
  Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se