Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Småföretag tror på riskkapitalavdrag för ökad tillväxt

SEB:s Företagarpanel vänder sig till företrädare för mindre och medelstora företag. Den senaste panelomgången, som omfattar 700 företagare, handlar bland annat om företagarnas tillväxtplaner och finansieringsformer. 60 procent av de tillfrågade uppger att de har planer på att växa under det kommande året, och tre fjärdedelar av dessa svarar att de kommer att finansiera expansionen huvudsakligen med egna medel. Almi är den vanligaste offentliga finansieringsskällan. EU-medel utgör, trots sin omfattning, en mycket liten del av finansieringen till småföretagen.
 
Riskkapital är fortfarande en ovanlig finansieringskälla bland småföretagen, men drygt 70 procent av de tillfrågade tror att det skulle bli fler investeringar i unga tillväxtbolag om regeringen inför ett riskkapitalavdrag.
 
-        Flera andra länder, exempelvis Storbritannien, har infört olika system med riskkapitalavdrag för privatpersoner som investerar i onoterade bolag. Den nya regeringen har sagt att den tänker komma med förslag om lättnader i form av riskkapitalavdrag. SEB:s företagarpanel visar att företagarna själva tror att införandet av ett sådant avdrag skulle gynna investeringar i tillväxtbolag, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
 
Rapporten, som presenteras på tisdagen under ett seminarium arrangerat av SEB och Svenska Riskkapitalföreningen, kommenteras även av Svenska Riskkapitalföreningens vd Tom Berggren:
 
-        Det är hög tid att även Sverige får ett riskkapitalavdrag och bättre kvittningsmöjligheter vid förlust. Därmed skulle fler unga företag kunna växa fram, skatteintäkterna skulle öka och många nya jobb skapas.
 
Några av resultaten från undersökningen i korthet:
  • Företagen planerar för fortsatt expansion; drygt 60 procent uppger att de har planer på att växa under det kommande året.
  • Tillväxten sker i första hand med egna medel; 75 procent svarar att de kommer att finansiera expansionen huvudsakligen med egna medel.
  • Företagare vänder sig i första hand till banken för att lösa finansieringsbehovet; 58 procent av de tillfrågade har vänt sig till banken för att få finansiering.
  • Riskkapitalister är fortfarande en ovanlig källa till externt kapital; 2 procent av de tillfrågade uppger att de vänt sig till ett riskkapitalbolag och lika många har vänt sig till en affärsängel.
  • Drygt 70 procent tror att det skulle bli fler investeringar i unga tillväxtbolag om regeringen inför ett riskkapitalavdrag.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97