Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Skåningen har råd att pensionsspara

Regeringen avser att begränsa avdragsrätten för pensionssparande till 12 000 kronor per år. Enligt en undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av SEB kommer färre än var tionde skåning i år att utnyttja möjligheten att göra en sista insättning till sitt pensionssparande.  
 
De flesta svenskar anger att de inte har råd, som anledning till att de inte väljer att göra en större pensionsinsättning. Där skiljer sig skåningen från övriga svenskar. Endast var femte anger det som skäl till att inte spara mer, mot drygt var tredje svensk. Har man väl bestämt sig för att avsätta pengar, handlar det om mer än 25 000 kronor, vilket är högre än riksgenomsnittet. Man är också ung när man börjar pensionsspara i Skåne. De flesta börjar innan de fyllt 24 år och det ska jämföras med genomsnittsåldern i Sverige som är 32 år. Nästan nittio procent av alla med eget pensionsspar i Skåne har valt att månadsspara.
 
Att spara privat till pensionen kan få stor betydelse för hur stor den totala pensionen blir, säger Ingrid Jönsson, regionchef för SEB i Sydsverige.
 
- Att avdragsrätten begränsas innebär inte att behovet av ett långsiktigt sparande är mindre - tvärtom. Trycket på de offentliga socialförsäkringssystemen ökar, vilket får till följd att individen kommer att behöva ta ett allt större eget ansvar för sin framtida ålderdom. Tyvärr är det ofta kvinnorna som grupp betraktat, som pensionssparar minst. Om man generaliserar kan man säga att de inkomstskillnader som finns på arbetsmarknaden smittar av sig på pensionsmarknaden. Vi har ett allmänt pensionssystem som bygger på livsinkomst. Kvinnor har i allmänhet lägre inkomster och de arbetar deltid i större utsträckning än män. Det gör att deras totala livsinkomst blir lägre vilket ger både lägre allmän pension och en lägre tjänstepension.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
____________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingrid Jönsson, regionchef i Sydsverige, 040 - 667 67 04
Lena Bivner, presskontakt, tel. 0703 - 93 85 77