Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Finanschefsindex: Starka tillväxtkrafter - svaga inflationssignaler

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 50 största företag, avslöjar att fler företag räknar med att nyanställa både i Sverige och utomlands. Nästan hälften av företagen ser även ett ökat finansieringsbehov under de kommande sex månaderna.
 
-        Företagen tycks ha anammat en något mer expansiv finansiell strategi under de gångna tre månaderna, säger Louis Landeman, chefstrateg på SEB, som tillsammans med Hanna Holmberg och Robert Bergqvist sammanställt analysrapporten.
 
-        Samtidigt är tillväxtstrategin balanserad. Var fjärde finanschef tror att det egna företaget kommer att uppnå vinstökningar 2007 genom lägre kostnader och ökad produktivitet. Detta kan tolkas som att man vill hålla en fortsatt hög beredskap inför en eventuell framtida konjunkturnedgång, säger Landeman. 
 
Enkätresultatet antyder att kronoptimismen och dollarpessimismen har minskat under det gångna kvartalet.
 
-        Endast 42% av finanscheferna tror nu på en kronförstärkning jämfört med cirka två tredjedelar i november, säger Hanna Holmberg. Det beror sannolikt på Riksbankens mjuka ränteprognos. Samtidigt har vartannat företag ökat sin valutaexponering mot kronan det senaste året, säger Holmberg.  
 
Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för fjärde gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.seb.se.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
____________________________________________________
 
För ytterligare information kontakta:
Louis Landeman, Trading Strategy, Merchant Banking,
Tel: +46 8 506 232 11. e-mail: louis.landeman@seb.se
 
Hanna Holmberg, Trading Strategy, Merchant Banking,
Tel: +46 8 506 232 32. e-mail: hanna.holmberg@seb.se