Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Finanschefsindex: Överraskande stark framtidsoptimism

Finanschefernas lägesbeskrivning bådar gott för tillväxt och börsutveckling, men den omges av oro för stigande råvarukostnader, brist på kvalificerad arbetskraft och högre löner. Företagen aviserar inga större generella prishöjningar, men Riksbanken har anledning att hålla ett öga på produktiviteten. SEB:s Finanschefsindex för maj får värdet 65 (oförändrat från februari), och därmed klart över den neutrala nivån 50.
 
SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 50 största företag, avslöjar ett ökat intresse för strategiska (icke-finansiella) investeringar framför allt i utlandet, men också i Sverige. Det är idag något fler företag som ska nyanställa än för tre månader sedan, men även här verkar expansionen ske företrädesvis utomlands.
 
-        Företagen tycks ha slagit in på en något mer expansiv tillväxtväg. Visst, många företag vill ge skuldamorteringar fortsatt hög prioritet, men intresset för investeringar verkar öka, säger Louis Landeman, chefstrateg på SEB, som tillsammans med Hanna Holmberg sammanställt analysrapporten.
 
-        Det är nu fler finanschefer som tror på vinstökningar 2007 genom volymtillväxt och färre som pratar om att sänka sina kostnader. Detta indikerar att företagen nu trycker lite hårdare på gasen, säger Louis Landeman. 
 
Enkäten visar att de största orosmolnen för det egna företaget är råvarukostnader, bristen på kvalificerad arbetskraft och stigande lönekostnader.
 
-        Oron för ett ökat kostnadstryck, som uppenbarligen inte ska kompenseras genom prishöjningar, och finanschefernas förväntningar om en starkare krona och stigande räntor, sätter bara marginella avtryck på framtidstron, säger Hanna Holmberg. Framtidsoptimismen är överraskande stark.
 
Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för femte gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com under Press/Rapporter och analyser.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
____________________________
 
För ytterligare information kontakta:
Louis Landeman, Trading Strategy, Merchant Banking, tel: +46 8 506 232 11
e-mail: louis.landeman@seb.se
 
Hanna Holmberg, Trading Strategy, Merchant Banking, tel: +46 8 506 232 32
e-mail: hanna.holmberg@seb.se