Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Finanschefsindex: Kreditmarknadsfrossan fortsätter bita

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 50 största företag, avslöjar att en av tre finanschefer nu är oroad för fallande efterfrågan. Samtidigt visar finanscheferna på motståndskraft, och viljan att investera har ökat, både i Sverige och utomlands. SEB:s Finanschefsindex får värdet 59 i november, ner från 60 i augusti (65 i maj), men fortsatt klart över den neutrala nivån 50.
 
-          Den internationella kreditfrossan fortsätter att påverka de svenska finanschefernas framtidsoptimism, vilket i förlängningen kan komma att påverka tillväxten negativt, säger Louis Landeman, chefstrateg på SEB, som tillsammans med Hanna Holmberg sammanställt analysrapporten.
 
-        Å andra sidan ser vi ett ökat intresse för strategiska investeringar, vilket tyder på fortsatt gott självförtroende vad gäller det egna företagets finansiella styrka och verksamhet, säger Landeman. 
 
Många företag är fortsatt oroade kring de ökande råvarukostnaderna. Det tycks nu också som att de ökade kostnaderna alltmer kommer att spilla över i prisökningar.
 
-        Även om endast var femte finanschef räknar med att det egna företaget ska genomföra prishöjningar på 3 % eller mer de kommande sex månaderna, räknar nu två av tre finanschefer med prisökningar på 1-2 % det kommande halvåret, säger Holmberg.
 
Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för sjunde gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.seb.se.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Louis Landeman, Trading Strategy, SEB, tel. 08-506 232 11
Hanna Holmberg, Trading Strategy, SEB, tel. 08-506 232 32
Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-763 99 16