Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Boprisindikatorn fortsätter uppåt för tredje månaden i följd. Av tillfrågade hushåll svarar nu 60 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året, jämfört med 48 procent i januari. 17 procent spår fallande priser, att jämföra med 21 procent i januari. Vid bottennoteringen i november 2006 trodde 39 procent på stigande priser och 37 procent på fallande.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i februarimätningen på 43, vilket är en uppgång med 16 enheter sedan förra månaden. Det betyder att indikatorn nu bara ligger strax under genomsnittet för samtliga mätningar sedan undersökningen startade för snart fyra år sedan. I november 2006 var indikatorn nere på 2.
 
-        En majoritet av hushållen har fått mer pengar i plånböckerna och arbetsmarknaden ljusnar. Dessa faktorer är sannolikt de främsta förklaringarna till att hushållen åter tror att bostadspriserna ska stiga. Högre räntekostnader under 2006 och tydliga signaler från Riksbanken att fler räntehöjningar väntar framöver förmådde alltså bara tillfälligt kyla ner hushållens syn på bostadsprisutvecklingen, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Andelen hushåll som tänker binda räntorna faller något. Av de hushåll som har rörlig ränta på hela eller delar av lånen svarar 10 procent att de avser att binda inom den kommande tremånadersperioden. Det är två procentenheter färre än förra månaden.
 
Hushållen tror att reporäntan är cirka 0,75 procentenheter högre om ett år
I denna omgång har vi också ställt följande fråga till hushållen; "Riksbankens reporänta, som styr rörliga hushållslån, ligger idag på 3 procent. Vad tror du att den är om ett år?" Medelvärdet på svaren ligger på 3,79, vilket är i linje med marknadens förväntningar.
 
När vi ställde samma fråga i juli och september 2006 låg hushållens förväntningar på reporäntan på ett års sikt på 2,85 procent respektive 3,03 procent, vilket var cirka en halv procentenhet under marknadsförväntningarna vid dessa tidpunkter.
 
-        Det är uppenbart att Riksbankens budskap att reporäntan successivt kommer att höjas till en mer "normal" nivå nu har gått fram hos hushållen, säger Gunilla Nyström.
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Charlotte Asgermyr, räntestrateg, Trading Strategy: 08-506 231 66, 070-664 64 96