Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator - Rekyl upp i broprisindikatorn efter förra månadens fall

Boprisindikatorn återhämtar sig efter tre månader med fallande indexsiffror. Av tillfrågade hushåll svarar 56 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året, mot 50 procent i september. Färre spår fallande priser, 20 procent mot 24 procent i augusti.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i septembermätningen på 36, en uppgång med 10 enheter sedan förra månaden.
 
- Bättre börsklimat i kombination med en minskad osäkerhet kring fastighetsskatten sedan regeringen presenterat sitt slutgiltiga förslag i budgeten, är sannolikt de främsta förklaringarna till att boprisindikatorn studsat tillbaka något efter det kraftiga fallet i augusti, säger Elisabet Kopelman, räntestrateg på SEB.
 
Färre som tänker binda räntan
5 procent av de hushåll som har rörlig ränta på hela eller delar av sina lån svarar att de tänker binda inom den kommande tremånadersperioden. Det är fem procentenheter färre än månaden innan.
 
- Ett minskat intresse för att binda lånen tyder på att hushållen inte är särskilt oroade för stigande räntor framöver, säger Elisabet Kopelman.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning genomfördes den 30 augusti - 5 september 2007.
 
_____________________________________
För ytterligare information kontakta:
Elisabet Kopelman, räntestrateg, Trading Strategy: 08-506 230 17
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till
2 188 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.