Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator - Hushållens optimism om bostadspriserna tangerar rekordnivå

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i majmätningen på 63, vilket är en uppgång med sju enheter sedan föregående månad och bara en enhet från den högsta nivån sedan mätningarna började våren 2003. Rekordnivån 64 nåddes vid ett tillfälle under 2004.
 
-        Regeringens besked att fastighetsskatten slopas och ersätts av en avgift på 4 500 kronor är sannolikt den främsta förklaringen. I kombination med högre löner, fler jobb och en ekonomi på högvarv får det en stor majoritet av hushållen att tro på fortsatt prisuppgång på bostäder, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Av de hushåll som har rörlig ränta på hela eller delar av bolånen svarar 10 procent att de avser att binda inom den närmaste tremånadersperioden. Det är fyra procentenheter fler än föregående månad.
 
-        Mediafokus kring räntorna där många bedömare uttalat att de tror att Riksbanken kommer att behöva höja reporäntan mer än sin egen prognos har sannolikt fått fler hushåll att fundera på att binda, säger Gunilla Nyström.
 
I denna undersökning har vi också frågat hushållen om de under de senaste tre åren lånat på sina bostäder till renovering eller ombyggnad av bostaden respektive till "bil, båt, resa eller andra större kapitalvaror som inte har med din bostad att göra".
 
Hälften svarar att de tagit nya lån. 39 procent har lånat till renovering/ombyggnad och 11 procent har lånat till konsumtion. I gruppen 25-49 år svarar 60 procent att de lånat mer under perioden. 16 procent i den gruppen har lånat till konsumtion.
 
-        Att utveckla den egna bostaden är ett stort intresse för många hushåll. En lång period med stigande bostadspriser gör att många också har belåningsbart utrymme i sina bostäder. För dem som lånat på bostaden till konsumtion är det särskilt viktigt att amortera, säger Gunilla Nyström.
 
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Charlotte Asgermyr, räntestrateg, Trading Strategy: 08-506 231 66, 070-664 64 96