Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator - Fler tror på stigande bostadspriser trots förväntan om större räntehöjningar än i Riksbankens prognos

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i marsmätningen på 54, vilket är en uppgång med 11 enheter sedan förra månaden. Sedan november 2006 har indikatorn stigit från 2 till 54. Boprisindikatorn har inte legat så högt som nu sedan slutet på 2005.
 
-        Riksbankens mjuka ränteprognos i kombination med stark konjunktur med fler jobb och mer pengar i plånböckerna ligger sannolikt bakom hushållens förväntningar att bostadspriserna ska fortsätta uppåt. Den ränteuppgång som varit sedan hösten 2005 har hushållen kunnat hantera, och Riksbankens prognos gör att man inte räknar med dramatiskt högre räntor framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Andelen hushåll som tänker binda räntorna faller tillbaka. Av de hushåll som har rörlig ränta på hela eller delar av lånen svarar 6 procent att de avser att binda inom den kommande tremånadersperioden. Det är fyra procentenheter färre än förra månaden.
 
Hushållen tror att reporäntan kommer att höjas mer än Riksbankens prognos
I denna undersökning har vi ställt följande extrafråga till hushållen:
"Riksbanken menar idag att reporäntan, som styr rörliga bolån, under de närmaste tre åren kommer att höjas med 0,5 procentenheter från dagens nivå på 3,25 procent till 3,75 procent. Hur mycket tror du att reporäntan kommer att höjas de närmaste tre åren?" I genomsnitt räknar hushållen med att reporäntan kommer att höjas med 0,75 procentenheter till 4 procent, vilket är i linje med marknaden och alltså 0,25 procentenheter mer än Riksbankens prognos.
 
-        Hushållen litar inte riktigt på att Riksbankens milda ränteprognos ska hålla. Ändå räknar en stor majoritet med stigande bostadspriser, något som skulle kunna oroa Riksbanken, säger Gunilla Nyström.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Charlotte Asgermyr, räntestrateg, Trading Strategy: 08-506 231 66, 070-664 64 96