Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator faller till lägsta nivån hittills

SEB:s Boprisindikator faller till rekordlåg nivå - för första gången sedan mätningarna startade våren 2003 är det fler som tror att bostadspriserna ska falla än som tror att de ska stiga. Av tillfrågade hushåll svarar 33 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året, att jämföra med 56 procent i oktober. 44 procent tror på fallande priser jämfört med 20 procent i oktober.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i novembermätningen på minus 11 enheter, en nedgång med 47 enheter sedan förra månaden.
 
-          Det dramatiska fallet i förtroendet för bostadsmarknaden har sannolikt flera förklaringar. Räntekostnaderna stiger efter Riksbankens senaste höjning och Riksbanken har aviserat att reporäntan kan behöva höjas ytterligare. Många hushåll känner ovisshet inför de nya reglerna om fastighetsskatt, uppskov och kapitalvinstskatt vid bostadsförsäljningar.  Det kommer uppgifter om fallande bostadspriser i USA, Danmark och för bostadsrätter även här i Sverige. Och dessutom är det oroligt på börsen, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Hushållen tror i genomsnitt att reporäntan är 4,61 procent om ett år
I denna mätning har vi ställt följande extrafråga till hushållen: "Riksbankens reporänta, som styr rörliga hushållslån, ligger idag på 4 procent - vad tror du den är om ett år?" Hushållen räknar med att reporäntan ska upp till 4,61 procent.
 
-          Hushållens ränteförväntningar ligger för närvarande högre än vad såväl Riksbanken som marknaden räknar med. Pessimismen kring utvecklingen på bostadsmarknaden kan komma att lindras när hushållen inser att Riksbanken inte avser att höja räntan så mycket som hushållen tror nu, säger Gunilla Nyström.
 
Trots förväntningar om högre rörlig ränta är det endast 5 procent av de tillfrågade hushållen som tänker binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1047 intervjuer, genomfördes den 31 oktober till den 8 november 2007.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Henrik Mitelman, räntestrateg, Trading Strategy: 08-506 230 18, 070-772 30 18
 
Presskontakt: Katja Margell: 070-745 91 38