Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator - Boprisindikatorn når ny toppnivå trots att hushållen räknar med högre räntor

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i junimätningen på 65, den högsta nivån sedan mätningarna startade i mars 2003. Sedan november 2006 har indikatorn stigit från 2 till 65.  
 
-        Ljus arbetsmarknad, löneökningar och slopad fastighetsskatt får hushållen att tro på ännu högre bostadspriser, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
 
Andelen hushåll som tänker binda räntorna faller tillbaka. Av de hushåll som har rörlig ränta på hela eller delar av lånen svarar 6 procent att de avser att binda inom den kommande tremånadersperioden. Det är fyra procentenheter färre än förra månaden.
 
Hushållen tror att reporäntan kommer att höjas till i genomsnitt 3,85 procent.
I denna undersökning har vi ställt följande extrafråga till hushållen:
"Riksbankens reporänta, som styr rörliga hushållslån, ligger idag på 3,25 procent. Var tror du den är om ett år?" I genomsnitt räknar hushållen med att reporäntan kommer att höjas till 3,85 procent.
 
-        Hushållen har en optimistisk syn på ränteutvecklingen framåt. De har insett att reporäntan fortsätter upp, men deras ränteförväntningar ligger nästan en halv procentenhet under marknadens, säger Gunilla Nyström.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Charlotte Asgermyr, räntestrateg, Trading Strategy: 08-506 231 66, 070-664 64 96