Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Boprisindikatorn fortsätter att återhämta sig efter bottennoteringen för två månader sedan. Av tillfrågade hushåll tror nu 48 procent att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året, att jämföra med 42 procent i december och 39 procent i november. 21 procent tror på fallande priser, att jämföra med 29 procent i december och 37 procent i november.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i januarimätningen på 27, vilket är en uppgång med 14 enheter från förra månaden. För två månader sedan låg indikatorn på 2, den lägsta noteringen sedan mätningarna startade i mars 2003.
 
-          Att Boprisindikatorn föll mycket kraftigt under senhösten ligger i linje med färsk prisstatistik, som visar på stagnerande bostadspriser senaste kvartalet. Nu ökar åter hushållens förtroende för att bostadsmarknaden kommer att utvecklas positivt framöver. Starkare arbetsmarknad och mer pengar i plånböckerna 2007 för dem som arbetar ligger sannolikt bakom den förändrade synen. Riksbanken har dock tydligt aviserat fortsatta reporäntehöjningar och det bidrar sannolikt till att Boprisindikatorn ändå ligger på en väsentligt lägre nivå än genomsnittet för de tidigare mätningarna, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Andelen hushåll som tänker binda räntorna ökar
Av de hushåll som har rörlig ränta på hela eller delar av lånen svarar 12 procent att de avser att binda inom den kommande tremånadersperioden. Det är fem procentenheter fler än förra månaden.
 
-          Hushållen har tagit till sig informationen att reporäntan kommer att fortsätta upp. När skillnaden mellan räntenivån för rörligt och bundet minskar är det naturligt att fler vill binda, säger Gunilla Nyström.
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34