Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Venture Capital förvärvar 49 procent av Viginta UAB

Viginta UAB:s tjänster säljs under varumärket VDNET och är en av de största bredbandsoperatörerna i Litauen. Företaget var ett av de första att erbjuda bredband, kabel-TV och telefoni, en så kallad triple-play tjänst, över fiberoptiknätet i landet.
 
SEB Venture Capital ämnar fortsätta stödja expansionsplanerna för VDNET och investerar i abonnemangstillväxt, nätverksuppgradering och expansion, ny teknologi, och en förstärkt marknadsposition på en idag fragmenterad marknad av nätverksoperatörer.
 
-          Vi ökar våra investeringar i den baltiska regionen, säger Ola Romney, ansvarig för Baltikum på SEB Venture Capital. Vårt mål är att hitta och investera i företag med hög tillväxtpotential. Vi är mycket glada över investeringen i VDNET som vi tror har mycket intressanta utsikter och som kan ge oss ytterligare spännande affärer inom branschen vilken är mycket fragmenterad i regionen.
 
-         VDNET är väl positionerat att dra fördel av detta nya partnerskap. Vi har varit en av de mest aggressiva oberoende operatörerna vad gäller att förvärva och integrera nätverk under de senaste två åren. Vårt fokus att förbättra tjänsteutbudet med högre internethastigheter, flexibla betalningsplaner, och fiberoptik direkt in till fastigheterna betalar sig. Ställd inför så hård konkurrens från operatören TEO, som fortfarande kontrollerar 90 procent av den fasta telefonitrafiken i landet, behöver Litauen starka och erfarna oberoende nätverksoperatörer, säger Vilius Macijauskas, VD, Viginta UAB.
 
Investeringen är villkorad av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.
 
SEB Venture Capitals affärskoncept är att investera kapital och att bidra med expertis och ett brett nätverk av kontakter till företag med hög tillväxtpotential. Sedan starten 1995 har SEB Venture Capital investerat i 80 företag och gjort 40 exits.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till
2 188 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
___________________________
För ytterligare information kontakta:
Ola Romney, Senior Investment Manager, SEB Venture Capital, tel. +46 8 763 7913, ola.romney@seb.se
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel. +46 70 763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se