Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv sänker inte avtalad premie

Tiotusentals tjänstemän omfattas av alternativa pensionslösningar i andra försäkringsbolag än Alecta där avtalet anger att den "frilagda premien" ska betalas av arbetsgivaren. SEB Trygg Liv anser att "frilagd premie" i dessa alternativa pensionslösningar är den premie som framgår av ITP-planen och som är beräknad på sedvanliga försäkringstekniska antaganden.
 
- Det leder till helt orimliga konsekvenser för den anställde, om premien som ska betalas till andra försäkringsbolag skulle sänkas på grund av Alectas beslutade rabatt. En sänkt premie skulle få direkt och omedelbart genomslag på arbetstagarens kommande pension, säger Jan Stjernström, chef för SEB Trygg Liv Sverige.
 
 Ett typexempel på detta menar Jan Stjernström, är en anställd som helt nyligen fått en alternativ pensionslösning.
 
- Med Alectas aviserade rabatt på 40 procent ändras förutsättningarna radikalt. Under den tid rabatten gäller skulle arbetstagarens intjänande av pension nästan halveras. Om den anställde insjuknar under den tid rabatteringen pågår, finns det dessutom en risk att effekten kvarstår ända fram till pensioneringstidpunkten. Den arbetstagare som omfattas av ITP-planens huvudregel påverkas däremot inte alls av rabatteringen eftersom denna i detta fall i sin helhet tillkommer arbetsgivaren genom lägre kostnader, fortsätter Jan Stjernström.
 
SEB Trygg Liv har beslutat att även i fortsättningen debitera en försäkringstekniskt beräknad "frilagd premie". I enlighet med gällande överenskommelser bör Alecta även fortsättningsvis beräkna och tillhandahålla uppgift om denna premie. Om en arbetsgivare begär att den alternativa pensionslösningen ska gälla med en lägre premie, kommer vi att medverka till en ändring av försäkringen.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
 
Jan Stjernström, Chef SEB Trygg Liv Sverige, tel. 070 - 787 11 25                         
Anders Johansson, Chef Kundjuridik SEB Trygg Liv Sverige, tel. 070 - 632 04 62
 
Presskontakt; Lena Bivner, tel. 0703 - 93 85 77