Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB - Snabbväxande företag investerar allt mer utomlands - spår minskad efterfrågan under kommande kvartal

Syftet med Snabbväxarindex är att kvartalsvis mäta konjunkturläget för de allra snabbast växande små- och medelstora företagen. Detta görs genom att ställa frågor bland annat om efterfrågan, verksamhetsutveckling och sysselsättning.
 
- Tilltron till konjunkturen är fortfarande stark, men inte lika stark som vid förra mätningen. Då svarade 71 procent av företagen att de trodde på en bättre utveckling under kommande kvartal, jämfört med 66 procent i denna omgång. Det är framför allt de medelstora företagen, med 50-249 anställda, som spår en sämre utveckling, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
 
Företagens finansiella ställning har stärkts något i förhållande till tidigare mätning; 71 procent svarar att ekonomin är god jämfört med 67 procent föregående kvartal. En tydlig trend är att allt fler av de snabbväxande företagen investerar utomlands.
 
- På frågan om hur företagens investeringar utomlands utvecklats det senaste halvåret svarar hela 47 procent av de företag som har investeringar utomlands att dessa har ökat. Samtidigt uppger färre företag att deras investeringar i Sverige har ökat jämfört med föregående kvartal. 72 procent av företagen tror även att deras utlandsaffärer kommer att öka det närmaste året, så det är tydligt att snabbväxarna ser sig om efter nya marknader, säger Ingela Hemming.
 
Resultat av Snabbväxarindex Q2 i korthet:
 
 • Indextalet, som baseras på frågor om efterfrågan, verksamhetsutveckling och sysselsättning, är 61. Motsvarande siffra föregående kvartal uppgick till 64. På den aktuella skalan mellan -100 till 100 får detta ändå betraktas som en indikation på stark efterfrågan bland snabbväxarna.
 •  
 • 55 procent (54) av snabbväxarna uppger att antalet anställda i företaget väntas öka under det kommande kvartalet. Bara 2 procent (3) anger att antalet kommer att minska.
 •  
 • Gällande snabbväxarnas allmänna finansiella ställning bedömer 71 procent (67) att den är god, 26 procent (29) att den är genomsnittlig samt endast 4 procent (4) att den är dålig. Lönsamheten bedöms också vara god, 62 procent (61) av företagen uppger detta medan endast 4 procent (6) uppger att den är dålig.
 •  
 • När det gäller utlandsaffärer, kvartalets tema, uppger företagen att de både kommer att köpa mer från utlandet, sälja mer till utlandet samt bedriva mer verksamhet i utlandet om ett år jämfört med idag. Av de företag som idag gör affärer med utlandet uppger 31 procent att mer än 50 procent av företagets affärer kommer av handel med utlandet. Endast 1 procent av företagen tror att deras utlandsaffärer kommer att minska det närmaste året, medan 72 procent tror att utlandsaffärerna kommer att öka.
 •  
   
  SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
   
  ______________________________
  För ytterligare information kontakta:
  Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97