Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB säljer sina fastigheter i Baltikum till Homburg Invest Inc

Fastighetsbeståndet består av en så kallad sale and leaseback-portfölj med 47 fastigheter, vilka SEB avser att hyra under en längre period, samt en så kallad commercial-portfölj med 16 fastigheter. Commercial-portföljen, som främst består av större fastigheter med betydande utvecklingspotential i attraktiva områden, kommer att hyras ut till andra hyresgäster eller till SEB under en begränsad period.
 
-        Försäljningen ligger i linje med SEB:s mer fokuserade strategi, vilken innefattar att inte äga fastigheter. Tidpunkten för en försäljning är också bra, eftersom efterfrågan på kontorsfastigheter har ökat, säger Bo Magnusson, vice vd och chef för SEB:s kontorsrörelse.
 
-        Affären påverkar inte SEB:s långsiktiga åtagande i Baltikum. Estland, Lettland och Litauen är tre av våra viktigaste marknader, säger Bo Magnusson.
 
Homburg Invest Inc är ett fastighetsbolag, noterat på börsen i Toronto och Euronext i Amsterdam. Företaget äger, utvecklar och bygger fastigheter på strategiska platser i Nordamerika och Europa. Homburg Invest Inc är aktivt i Baltikum sedan flera år och har lång erfarenhet av fastighets- och kapitalförvaltning (www.homburginvest.com).
 
Affären kommer att avslutas under tredje kvartalet 2007 och den totala kapitalvinsten för SEB beräknas överstiga SEK 0,7 mdr.
 
Affären är föremål för godkännande av lokala myndigheter.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Anders Arozin, chef Baltic Integration & Development, 070-772 32 06
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Elisabet Linge Bergman, presschef, 08- 763 88 04, 070-604 40 96