Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB säljer egna aktier

SEB:s styrelses Risk- och kapitalkommitté, har beslutat sälja en del av bankens innehav av egna aktier. Beslutet om försäljningen har fattats i enlighet med bolagsstämmans mandat den 28 mars 2007. Försäljningen av cirka 1,9 miljoner aktier av serie A sker till följd av en översyn av säkringsarrangemanget för koncernens långsiktiga incitamentsprogram. 
 
Försäljningen, som påbörjas inom kort, skall ske på Stockholmsbörsen inom den s k spreaden, och avslut kommer att rapporteras via Stockholmsbörsen i enlighet med gällande regler. Dessutom kommer SEB:s webbplats (www.sebgroup.com) att uppdateras löpande.
 
Det totala antalet aktier i SEB uppgår till 687 156 631, varav 663 004 123 aktier av serie A och 24 152 508 aktier av serie C. Banken hade per den 10 maj 4 799 932 aktier av serie A som säkring för utestående långsiktiga incitamentsprogram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01
Elisabet Linge Bergman, presschef, 08-763 88 04