Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB rankat etta inom värdepappersförvaring i Norden och ledande i Europa

-    De flesta stora finansiella institutioner, globala banker och stora mäklare, spenderar veckor på att besvara undersökningen vilken tas på stort allvar av marknaden. Detta resultat är en stor bedrift för SEB:s verksamhet inom värdepappersförvaring och bekräftar att SEB är det ledande förvaringsinstitutet i den nordiska och europeiska regionen. Vi har dessutom nått denna höga ranking under extrem volym och affärstillväxt, säger Göran Fors, Global Head of Custody Services.
 
-    Den här typen av verksamhet är en unik mix av dagliga kontakter där långsiktiga personliga relationer och tillit spelar en viktig roll, men där automatisering, processeffektivitet och operationell excellens är av yttersta vikt. Komplexiteten i affären är enorm. Denna topprankning kommer att sätta ett mycket starkt SEB-avtryck, fortsätter Göran Fors.
 
-    SEB:s hela lösning erbjuder en konsoliderad produkt som verkligen täcker hela den nordiska och baltiska regionen. SEB vinner stora mandat då vi är den enda banken som kan erbjuda en totallösning vilken hanterar Norden och Baltikum som en region, avslutar Göran Fors.
 
SEB har kapitaliserat på det enorma investeringsflödet som kommer in på de nordiska marknaderna och med dess konsoliderade nordiska/baltiska produkt, och är nu den ledande nordiska och baltiska banken inom värdepappersförvaring.
 
Global Custodian Magazine's kundbaserade undersökning är väl ansedd inom området för värdepappersförvaring. Kunderna har analyserat 11 tjänsteområden och svarat på 27 generella och 63 tjänstespecifika frågor. Drygt 60 procent av hela kundbasen har deltagit i undersökningen.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till
2 188 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
____________________________________________
For further information, please contact:
Göran Fors, Global Head of Custody Services, +46 8 763 53 04
Elisabeth Lennhede, Press & PR, +46 70 763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se