Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB presenterar Nordic Outlook: Den globala kreditoron börjar bita

 Pågående kreditåtstramning, ett rekordhögt oljepris och en dalande dollar utmanar nu med kraft den globala tillväxten. Hur står övriga världen emot den amerikanska nedgången? Hur agerar centralbankerna i denna miljö?
 
Den svenska konjunkturen uppvisar fortfarande styrka, även om exportindustrin möter starkare motvind. Hur länge kan uppgången i ekonomin och på arbetsmarknaden bestå i rådande internationella och finansiella klimat? Hur hanterar Riksbanken en knivig situation med stigande inflation sent i högkonjunkturen? Hur kommer finanspolitiken att förändras?
 
Detta är några av frågorna som besvaras i SEB:s konjunkturrapport Nordic Outlook.
 
Chefekonom Robert Bergqvist och chefen för Ekonomisk Analys, Håkan Frisén, presenterar rapporten, som behandlar de ekonomiska utsikterna globalt och i Sverige.
 
 
Tid:     Tisdagen den 20 november 2007
Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
Pressträffen startar kl. 10.10
Plats:   Valvet, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
 
 
Välkomna!
 
Robert Bergqvist, telefon 08-506 23016 mobil 070-4451404
Håkan Frisén, telefon 08-763 80 67 mobil 070-7638067
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.