Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB förvärvar Key Asset Management - en ledande europeisk förvaltare av fond i hedgefonder

SEB har slutit ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i KAM Group Limited ("Key Asset Management"), en London-baserad förvaltare av fond i hedgefonder. Förvärvet är ett viktigt steg vad gäller SEB:s strategi att fortsätta växa inom segmentet alternativa investeringar, ett snabbväxande område inom kapitalförvaltning.   
 
-          Det är glädjande att kunna tillkännage ett strategiskt förvärv inom ett attraktivt tillväxtområde för SEB. Förvärvet stärker vår position inom alternativa investeringar och bidrar till ett ännu bättre erbjudande inom kapitalförvaltning till våra kunder, säger Annika Falkengren, vd och koncernchef för SEB.
 
Key Asset Management är en ledande europeisk förvaltare av fond i hedgefonder med 20 miljarder kronor under förvaltning. Key Asset Management har gedigen erfarenhet från sektorn och dess flaggskeppsfond Key Hedge Fund har genererat positiv avkastning 17 år i följd. SEB har haft goda affärsrelationer med bolaget sedan 2003. Förvärvet ökar SEB:s förvaltade kapital inom hedge fonder till cirka 40 miljarder kronor.
 
-          Förvärvet innebär fördelar för alla befintliga och nya kunder till både Key Asset Management och SEB. Jag ser fram emot att Key Asset Management och SEB:s nuvarande relation fördjupas i den här riktningen. Vårt erbjudande stärks ytterligare genom att ha SEB som ägare, säger Simon Ewart, vd i Key Asset Management.
 
Key Asset Management blir ett helägt dotterbolag till SEB och kommer att verka som en separat enhet inom divisionen Kapitalförvaltning. Key Asset Managements ledning och nyckelpersoner fortsätter i sina nuvarande roller och dess produktutbud och investerarprocess påverkas inte heller av ägarbytet. Verksamheten byter varumärke till SEB Key.
 
Affären slutförs efter godkännande av berörda myndigheter.
 
JPMorgan var rådgivare till SEB i transaktionen.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
____________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Boheman chef Kapitalförvaltning, 08-22 1900
Simon Ewart, vd Key Asset Management, +44 (0)20 7016 6200
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 8501, 070-763 8501
Katja Margell, chef Externinformation, 08-763 9163, 070-745 9138