Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB första nordiska bank i Kina med tillstånd att utföra valutaterminsaffärer i RMB

-        De flesta av våra kundmålgrupper i Kina har exponeringar i RMB och med denna produkt kommer våra kunder att kunna säkra sina valutaexponeringar mer effektivt, säger Eddie Amin, chef för Trading & Capital Markets, på SEB i Shanghai.
Carl Christensson, chef för SEB i Shanghai tillägger:
-        Sedan vi etablerade vårt Shanghai-kontor har vi haft en mycket positiv utveckling av vårt produkterbjudande till våra kunder i Kina, och vi kommer att fortsätta introducera fler produkter och tjänster under året. Nästa steg är att få tillstånd från SAFE för RMB FX Swaps.
-        Allt eftersom RMB FX-marknaden utvecklas i Kina kommer SEB att spela en allt viktigare roll när det gäller att hjälpa våra kunder att finna nya lösningar att säkra sina finansiella risker, säger Carl Christensson.
I närmare 25 år har SEB:s kontor i Beijing hjälpt kunder i Kina. I Beijing liksom i Shanghai erbjuder SEB idag både inhemska och utländska finansiella tjänster till ett växande antal nordiska och tyska företag, både stora och små, med placering i Kina. SEB kommer att fortsätta bygga på sin nordiska och internationella expertis och fortsätta att utvidga sortimentet av banktjänster i Kina.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
____________________________
För ytterligare information kontakta:
Carl Christensson, chef SEB Shanghai, tel: + 86-21-5396-6681
Elisabeth Lennhede, informationschef, SEB Merchant Banking, Stockholm,
tel: +46 707 63 99 16