Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB expanderar i Ukraina

SEB förvärvar 97,25 procent av Factorial Bank i Ukraina. Avtalet innebär en köpeskilling om 120 miljoner US-dollar (motsvarande cirka 780 miljoner kronor) för 100 procent av aktierna. Förvärvet är i linje med SEB:s strategi att växa i östra Europa genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv.
 
"Vi har en långsiktig ambition att erbjuda ett brett utbud av banktjänster i Ukraina. Genom förvärvet av Factorial Bank kommer vi att betjäna mer än 110 000 kunder i Ukraina", säger Annika Falkengren VD och koncernchef i SEB. "Den pågående konsolideringen inom en av de snabbast växande bankmarknaderna i Europa innebär fortsatta tillväxtmöjligheter för SEB i regionen."
 
Genom förvärvet av Factorial Bank och dess 53 kontor stärker SEB sin lokala närvaro i den östra delen av Ukraina och staden Kharkiv. Som ett resultat av förvärvet kommer SEB:s kundbas i Ukraina att bestå av 13 000 företagskunder och 100 000 privatkunder. Totala tillgångar kommer att uppgå till motsvarande 452 miljoner US-dollar per den 30 september 2007.
 
SEB var den första nordiska banken att 2004 ta steget in i Ukraina genom förvärvet av Bank Agio. Banken är i dag fullt integrerad i SEB under namnet SEB Bank Ukraine.
 
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) kommer att förvärva en minoritetspost om högst 9,95 procent i SEB Bank (Ukraine).
 
Förvärvet förutsätter godkännande av tillsynsmyndigheter. Integrationen av Factorial Bank inklusive byte av varumärke till SEB Bank kommer att påbörjas under 2008.
 
SEB Enskilda och HSBC är finansiella rådgivare till SEB i förvärvet.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
____________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Mats Kjaer, Head of New Markets, 070-624 26 77
Ulf Grunnesjö, Head of Investor Relations, 070-763 85 01