Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Europafond får högsta betyg av internationella ratinginstitut

-        Vår strategi är att identifiera långsiktigt köpvärda aktier med en attraktiv värdering som kan utvecklas bra oberoende av vilket marknadsklimat som råder, säger Gabriel Gemmel som leder det sju personer starka team som ansvarar för SEB Europafonds investeringar.
 
-        Besluten ska baseras på våra egna grundliga och genuina företagsanalyser där vi till övervägande del fokuserar på medelstora och lite mindre bolag runt om i hela Europa, inklusive både Sverige och Östeuropa, säger Gabriel Gemmel.
 
-         Vi har dessutom alltid en mycket nära och löpande kontakt med bolagsledningarna i de bolag vi äger. Under 2006 var det aktieurvalet inom cykliska sektorer som främst bidrog till fondens positiva utveckling, där bolag som Salzgitter och Boliden bidrog mest positivt till fondens avkastning.
 
Under de tre senaste åren har avkastningen i SEB Europafond stigit med 90 procent, vilket är 20 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Lena Bivner, informationschef Kapitalförvaltning, tel 08-676 91 86