Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Enskilda Corporate Finance bäst i Prospera undersökning

 "Det är mycket uppmuntrande att vi fortsätter vara rankade bäst inom Corporate Finance av våra kunder, givet hur aktiva de globala investment bankerna varit här under senare år. Vi är också stolta över den stora täckning av kunder som vi har i alla fyra länderna," säger John Abrahamson, chef för SEB Enskilda Corporate Finance.
 
Alla nordiska och internationella investmentbanker med stor verksamhet i Norden finns med i undersökningen vars resultat baseras på intervjuer med kunder som har lagt affärer hos Corporate Finance-aktörerna under de senaste två åren. Prosperas undersökning, som görs vartannat år, är den ledande kundundersökningen inom Corporate Finance som genomförs i Norden.
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 188 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor.
Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_______________________________
För ytterligare information kontakta:
John Abrahamson, chef SEB Enskilda Corporate Finance, tel. +46-8-522 296 51
 
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, +46-70-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se