Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Delårsrapport januari-juni 2007

SEB första halvåret: rörelseresultat 8,7 miljarder kronor (7,6)
 
 • Rörelseresultatet för januari-juni 2007 ökade med 15 procent till 8 711 Mkr. Nettoresultatet steg med 17 procent till 6 784 Mkr.
 • Kundaktiviteten var stark inom alla områden. Det förvaltade kapitalet samt utlånings- och inlåningsvolymerna nådde rekordnivåer. 
 • Intäkterna ökade med 8 procent som ett resultat av ökade intäkter inom alla områden.
 • Kostnaderna ökade med 2 procent, huvudsakligen till följd av resultatrelaterade kostnader. De underliggande kostnaderna var oförändrade.  
 • Kreditförlusterna var fortsatt låga.
 • Räntabiliteten var 19,8 procent (19,8) och vinsten per aktie ökade till 10:02 kronor (8:59).
 •  
  SEB andra kvartalet: rörelseresultat 4,6 miljarder kronor (3,9)
   
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet 2007 uppgick till 4 554 Mkr, en ökning med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal 2006 och 10 procent bättre än föregående kvartal. Nettoresultatet uppgick till 3 522 Mkr. Räntabiliteten för andra kvartalet var 20,7 procent.
 •  
   
  VD har ordet
   
  Affärsvolymerna var fortsatt starka under årets första sex månader med hög aktivitet på samtliga SEB:s marknader. Avkastningen på eget kapital uppnådde 20 procent samtidigt som kapitaliseringen av koncernen ökade. Vinsten per aktie ökade med 17 procent jämfört med första halvåret 2006. 
   
  SEB har en stark kundbas. Under det senaste året har SEB aktivt stärkt relationerna med kunderna genom ökad proaktivitet och mer koordinerade produkterbjudanden.
   
  En kombination av fortsatt stark intjäning och stabila kostnader bidrog till det högre rörelseresultatet. Intäkterna ökade med 8 procent, vilket bekräftar tillväxtpotentialen i SEB:s affärsmix. Vi ser också SEB:s många utmärkelser, framför allt på företagssidan som ytterligare ett kvalitetsbevis. Med våra dedikerade och högt kompetenta medarbetare kan vi matcha betydligt större aktörer inom områden som cash-management, valutahandel, depåförvaring och prime brokerage.
   
  De underliggande kostnaderna, det vill säga exklusive resultatrelaterade ersättningar och kostnader för avgångsvederlag, var stabila. Ett resultat av att banken nu är mer integrerad och av satsningarna på ökad produktivitet.
   
  Kostnadskontroll är inte något hinder för fortsatta investeringar inom SEB:s styrkeområden, vilka skall generera en fortsatt organisk tillväxt. De baltiska marknaderna är fortsatt attraktiva trots det makro-ekonomiska läget, som kräver en skärpt kreditrisk­hantering. Den förstärkta kapitalbasen och våra förbättringsåtgärder möjliggör kompletterande förvärv på SEB:s marknader i Östersjöområdet.
   
  Stark intjäning och god kostnadshantering fortsätter att vara kännetecknande för SEB. Vår ambition är att SEB skall ha de mest nöjda kunderna inom sina utvalda områden i syfte att nå den högsta lönsamheten.
   
   
  Hela rapporten inklusive tabeller samt tilläggsinformation kan laddas ner från nedanstående länkar.