Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Delårsrapport jan-sept 2007

SEB första nio månader 2007: rörelseresultat 12,4 miljarder kronor (11,4)
 
 •  Rörelseresultatet för januari-september 2007 ökade med 9 procent till 12 437 Mkr. Nettoresultatet steg med 12 procent till 9 885 Mkr.
 •  Intäkterna ökade med 6 procent som ett resultat av ökade intäkter inom alla divisioner medan kostnaderna ökade med 2 procent och de underliggande kostnaderna med 1 procent. Kundaffären var överlag stark.
 •  Den turbulenta kreditmarknaden under det tredje kvartalet ledde till lägre värderingar av räntebärande värdepapper i portföljerna, vilket påverkade nettoresultatet av finansiella transaktioner negativt.
 •  Kreditförlusterna var fortsatt låga.
 •  Räntabiliteten var 19,0 procent (19,9) och vinsten per aktie ökade till 14:62 kronor (13:13).

 • SEB tredje kvartalet: rörelseresultat 3,7 miljarder kronor (3,9)
   
 •  Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2007 uppgick till 3 726 Mkr, en minskning med 4 procent jämfört med tredje kvartalet 2006 och 18 procent lägre än föregående kvartal. Kvartalet kännetecknades av ökade kreditspreadar samt minskad aktivitet inom räntehandeln. Affärsvolymerna var höga. Nettoresultatet uppgick till 3 101 Mkr. Räntabiliteten var 17,3 procent.
 •  
  "Vår breda affärsmix och höga kundaktivitet har bidragit till en god lönsamhet även i dessa turbulenta tider. De lägre intäkterna i de räntebärande värdepappersportföljerna måste ses mot bakgrund av SEB:s ledande position som nordisk storföretagsbank. SEB har upprätthållit en god likviditet och en stark kapitalbas."
  Annika Falkengren
   
  VD har ordet
  De besvärliga omständigheterna på kreditmarknaden under tredje kvartalet har inneburit en utmaning för det internationella banksystemet. Efter en lång period av överlikviditet var korrigeringen av priset på risk inte oväntad. Däremot överraskade styrkan och omfattningen av justeringen.

  Under hela perioden har SEB bibehållit en god likviditet och en stark kapitalbas liksom kapitalmarknadens förtroende. Den huvudsakliga effekten för SEB var de ökade kreditspreadarna, som medfört en värdeminskning i obligationsportföljerna, och lägre kundaktivitet inom räntehandeln. SEB:s stresstester visar att fallissemang i portföljerna som kan orsaka betydande förluster är mindre sannolika, förutsatt att det rådande läget på kreditmarknaden består. Den kontrollerade uppbromsningen av kredittillväxten i Baltikum fortsatte.

  Trots de turbulenta tiderna har SEB:s breda affärsmix och kundinriktade organisation visat sig motståndskraftig. Ökningen av rörelseresultatet under året har skett med hjälp av en kombination av stark intjäning och stabila kostnader. Arbetet med att öka kostnadseffektiviteten genom en neddragning med 1,5-2,0 miljarder kronor på tre år utvecklas enligt plan.
   
  Vi fortsätter att sträva efter att ytterligare stärka kundrelationerna genom ökad proaktivitet och mer koordinerade produkterbjudanden. Kvaliteten måste vara hög i allt som vi levererar till våra kunder. Exempel på att ansträngningarna ger resultat är positionen som nummer ett när det gäller att attrahera nya fondflöden i Sverige liksom ställningen som den ledande depåförvaltaren i Norden. Under det tredje kvartalet fortsatte SEB att prisas som bästa bank för kvaliteten på tjänsterna riktade mot storföretagsmarknaden och fick högsta ranking i kundmätningar i de baltiska länderna.

  SEB:s långsiktiga strategi, the Road to Excellence, är oförändrad. Vår ambition är att SEB skall vara den bästa banken i norra Europa vad gäller kundnöjdhet och lönsamhet.
   

  Hela rapporten inklusive tabeller samt tilläggsinformation kan laddas ner från nedanstående länkar.