Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB BoLån konverterar till säkerställda obligationer

Omvandling görs med stöd av det tillstånd att ge ut säkerställda obligationer som SEB BoLån erhöll från Finansinspektionen den 29 augusti 2006.
 
Med säkerställda obligationer menas obligationer förenade med förmånsrätt i SEB BoLåns säkerhetsmassa. Säkerhetsmassan kommer i huvudsak bestå av krediter till privatpersoner och företag lämnade mot säkerhet i fast egendom som är småhus, fritidshus eller flerbostadshus eller i bostadsrätter.
 
Omvandlingen omfattar samtliga utstående obligationslån vilka utgörs av
 
Nr                    ISIN kod
559                  SE0000858383
560                  SE0001033192
562                  SE0001162009
563                  SE0001286543
564                  SE0001572082
565                  SE0001834847
 
samt alla utestående MTN vilka utgörs av
 
Nr                    ISIN kod
101                  SE0001544305
102                  SE0001544313
103                  SE0001561432
104                  SE0001586611
105                  SE0001587445
106                  SE0001658527
107                  SE0001721648
108                  SE0001734690
 
Även nya emissioner under dessa program kommer att ske genom utgivande av säkerställda obligationer.
 
De omvandlade och nyemitterade säkerställda obligationerna förväntas erhålla kreditbetyget Aaa från Moody's Investors' Service.
 
Med ändring av vad, som för vissa av de utestående lånen angivits utgörs samtliga omvandlade lån numera av skuldförbindelser som åtnjuter förmånsrätt enligt LUSO.
 
Omvandlingen verkställs genom att nämnda obligationslån/MTN lån registreras i det register som SEB BoLån skall föra enligt LUSO, varigenom obligationerna erhåller status av säkerställda obligationer. Omvandlingen av obligationslånen/MTN lånen kräver ingen aktivitet från investerarnas sida och innebär, utöver förmånsrätt enl. LUSO, ingen ändring av de allmänna villkoren för respektive lån.
 
SEB BoLåns certifikatprogram kommer inte att omfattas av omvandlingen
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
________________________________
För ytterligare information kontakta:
Jan E Sinclair, vd SEB BoLån AB, 08-763 90 98
Mikael Angervall, Funding, Group Treasury, 08-763 89 03