Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB BoLån AB - legal Delårsrapport 2007

SEB BoLån AB redovisar för perioden januari-juni 2007 ett rörelseresultat på 761,0 miljoner kronor (793,1).
 
Det lägre rörelseresultatet jämfört med föregående år är i huvudsak hänförligt till en fortsatt marginalpress samt minskade ersättningar på grund av förtidslösen/ förtidsomsättning av lån med bundna räntevillkor.
 
Utlåningen till allmänheten ökade till 221 125,2 miljoner kronor (201 553,1). Ökningen avser främst lån till förvärv och belåning av småhus och bostadsrätter. Marknadsandelen på privata bostadskrediter var 14,7 procent vid utgången av juni 2007. Kreditförlusterna uppgick till 3,9 miljoner kronor (+2,2 miljoner kronor).
 
Det pågående arbetet med att införliva SEB BoLåns verksamhet fullt ut i banken genom en fusion beräknas vara slutfört under fjärde kvartalet 2007.
 
Balansomslutningen uppgick per 30 juni till 234,5 miljarder kronor (202,8). Kapitaltäckningsgraden, i enlighet med Basel II, uppgick till 8,41 procent.
  
Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer och har upprättats enligt gällande föreskrifter.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Jan E. Sinclair, 08-763 90 98 eller Ulf Grunnesjö, 08-763 85 01