Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB BoLån AB fusioneras med Skandinaviska Enskilda Banken AB publ

Förändringen kräver ingen aktivitet från SEB BoLåns kunder. Kunderna kommer att se förändringen genom att avsändaren på avierna blir SEB istället för SEB BoLån fr o m oktober.  
 
SEB har ansökt om och fått godkännande av Finansinspektionen att emittera säkerställda obligationer. SEB går vid fusionen in som ny gäldenär i SEB BoLåns utestående säkerställda obligationslån. Ingen aktivitet krävs från obligationsinnehavarna.
 
Obligationslånen kommer även efter fusionen att ha det högsta kreditbetyget Aaa från Moody's.
 
Verksamheten inom SEB BoLån har sedan år 2000 hanterats av SEB och fusionen kommer därför inte att innebära några personalförändringar.
 
Bolåneverksamheten inom SEB kommer i fortsättningen att redovisas i SEB:s finansiella rapportering.   
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till
2 188 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
______________________________
För ytterligare information kontakta:
Rikard Josefson, Styrelseordförande SEB BoLån, tel. 08-763 74 60
Anders Kvist, Head of Group Treasury, tel. 08-763 94 58
Ulf Grunnesjö, Head of Investor Relations, tel. 070-763 85 01
 
Presskontakt: Katja Margell tel. 070-745 91 38