Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB antar Ekvatorsprinciperna

För SEB är åtagandet en viktig del i att säkerställa användandet av en hållbar praxis vid bedömningen och hanteringen av den miljö- och samhällspåverkan de projekt som banken är med och finansierar kan ha. Målet med riktlinjerna är att skapa ett vedertaget ramverk med brett stöd hos långivare och låntagare så att projekt kan utvärderas och bedömas på ett riktigt och väl avpassat sätt med avseende på miljö och social påverkan.
 
 SEB lägger stor vikt vid att agera som ett engagerat och ansvarstagande företag och ser därför antagandet av Ekvatorsprinciperna som ett positivt sätt att förstärka sin affärs- och kreditbeslutsprocess.
 
Genom att anta Ekvatorsprinciperna förbinder sig SEB att se till att alla nya transaktioner inom projektfinansiering som banken leder och deltar i kategoriseras och bedöms i enlighet med de krav som föreskrivs i dessa riktlinjer.
 
SEB kommer att på årsbasis rapportera om införandets fortskridande samt redogöra för antalet transaktioner som kategoriserats och utvärderats enligt Ekvatorsprinciperna.
 
Mer information om Ekvatorsprinciperna finns tillgänglig på den officiella webbplatsen: http://www.equator-principles.com.  
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Anders Halvor, CSR-ansvarig, 08-763 87 41
Elisabet Linge Bergman, tf presschef, 08-763 88 04