Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Riksbank och riskaptit sätter kronan på undantag

Analys och resultat av såväl ränte- som valutaenkäter, riktade till de största aktörerna på den svenska finansmarknaden, framgår av SEB:s Kronsyn som publiceras i dag.
 
- Tillväxtinbromsning, kreditåtstramning och en negativ riskbild gör att Riksbanken stoppar fortsatta                 räntehöjningar och istället börjar förbereda sig för att sänka räntan trots att inflationen väntas stiga de närmaste månaderna, säger Henrik Mitelman, chefstrateg på SEB. Vår prognos är att reporäntan hösten 2008 ligger på 3,50 procent, vilket gör att obligationer fortfarande betraktas som köpvärda. SEB:s nya ränteenkät visar att marknaden också redan positionerat sig för lägre räntor, enligt Mitelman.  
 
Det som gynnar svenska räntor, missgynnar dock kronan. 
 
- En mjukare Riksbank innebär att ett tidigare viktigt stöd för kronan bortfaller, säger Johan Javeus, chef för SEB:s valutaanalys. Därtill pressas kronan även av en lägre global riskaptit som väntas bestå de närmaste månaderna när husmarknader och kreditportföljer ska anpassas till en ny miljö. Detta leder till att kronan riskerar att fortsätta försvagas upp mot 9,50 mot euron de närmaste månaderna, vilket är en klart svagare krona än vad aktörerna i vår nya valutaenkät ger uttryck för. Fortsatta problem i USA gör att kronan, om än i något långsammare takt, kan stärkas ytterligare mot dollarn, avslutar Javeus.  
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_________________________________
För ytterligare information kontakta:
Johan Javeus, Chef valutaanalys, tel, 08-506 230 19, johan.javeus@seb.se
Henrik Mitelman, Chefstrateg, tel. 08-506 230 18, henrik.mitelman@seb.se
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, tel. 070-7639916, elisabeth.lennhede@seb.se