Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Över 1 miljon privatanställda kan få vårdförsäkring av arbetsgivaren

Över 1 miljon privatanställda svenskar kan därmed få ett förbättrat försäkringsskydd de närmsta åren. Hälften av de tillfrågade företagarna har ambitionen att teckna försäkringen inom ett år, vilket skulle innebära att över 500 000 privatanställda kan få en vårdförsäkring nästa år.
 
Vid sidan av kollektivavtalade skyddsnät, som exempelvis tjänstepensioner och sjukförsäkringar, är vårdförsäkringar den välfärdsfråga som står högst upp på företagens dagordning. Här förväntar sig företagen ett ökat arbetsgivaransvar.
 
-        Detta är en tydlig trend. Vårdförsäkringar börjar bli lika efterfrågade som i Danmark där var tredje anställd har ett sådant skydd. En orsak till att företagarna vill förbättra skydden är naturligtvis att sjukfrånvaro är kostsamt och det är bra om de anställda kan återgå till arbetet snabbare. Det vinner både företagen och de anställda på, säger Jens Magnusson, chef för omvärldsanalys på SEB Trygg Liv.
 
Innehållet i en vårdförsäkring varierar beroende på försäkringsbolag och vilken försäkringsnivå som företaget väljer. Den försäkrade kan exempelvis få direktkontakt med läkare, kortare väntetid vid sjukbesök och behandling, visst skydd för övriga familjemedlemmar, rehabilitering och tandvård.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Jens Magnusson: 070 210 22 67, e-post: jens.magnusson@seb.se
Presskontakt: Christina Dahl: 08-785 11 42, 070-268 11 42, e-post: christina.dahl@seb.se