Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny Nordic Outlook: Kreditåtstramning hämmar global tillväxt, Riksbanken sänker

Krisen på bostadsmarknaden i USA blir allt djupare och får allt större spridning. De reala effekterna av problemen på kreditmarknaden är ännu i sin linda och kulminerar inte förrän en bra bit in på nästa år. Därmed blir även 2008 ett svagt år i USA och tillväxten hamnar klart under trend. Fed fortsätter att stötta ekonomin med räntesänkningar. I mitten av 2008 ligger styrräntan på 3,5 procent.
 
Spridningseffekterna från avmattningen i USA har blivit allt tydligare i Västeuropa. Kreditförhållandena har blivit stramare genom förlusterna i finanssektorn. Samtidigt pressar den starka euron och stigande energipriser ned tillväxten. Tillväxten i Euro-zonen avtar från 2,6 procent i år till 1,8 procent 2008. En relativt hög och stigande inflation utgör på kort sikt ett hinder för räntesänkningar men framåt sommaren sänker ECB räntan. Feds räntesänkningar fortsätter att tynga dollarn i det korta perspektivet. När fokus gradvis riktas mot svagare konjunktur i Västeuropa och ECB:s sänkningar rycker närmare vänder dollarn efter en bottennivå kring 1,55 mot euron under våren. Trenden med fallande långräntor fortsätter det närmaste året när konjunkturen bromsar in och centralbankerna sänker. 
 
Tillväxten i Sverige ligger kvar på relativt hög nivå de närmaste kvartalen. Det är dock tydligt att även svensk ekonomi påverkas av den finansiella oron. Vi har därför reviderat ned vår BNP-prognos för 2008 med drygt en halv procentenhet. BNP-tillväxten bromsar in från 3,3 procent i år till 2,3 procent 2008 och 2,0 2009. Exporten har redan saktat in betydligt och efterhand dämpas också den starka investeringskonjunkturen. Konsumtionen utgör i viss mån en motkraft men det verkliga lyftet uteblir då sparandet ligger kvar på relativt höga nivåer. Arbetsmarknaden förblir stark ytterligare något år. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller under en stor del av 2008, men vänder upp 2009. Inflationen stiger relativt brant på kort sikt när effekterna från högre enhetsarbetskostnader förstärks av stigande priser på energi och livsmedel. I slutet av nästa år faller dock inflationen tillbaka.
 
Konjunkturavmattningen i kombination med stigande inflation är ett dilemma för Riksbanken som genomför ytterligare en höjning i början av nästa år. När tillväxten mattas under 2008 och arbetslösheten planar ut ökar motiven för sänkningar. Reporäntan sänks då i två steg till 3,75 procent i slutet av 2008. Kronan förstärks ytterligare mot dollarn till under 6 USD/SEK i sommar innan dollarn vänder upp igen. Rörelserna mot euron blir små. I slutet av 2008 är kursen för EUR/SEK 9,10. De offentliga finanserna uppfyller målen med råge. Med en lägre tillväxt försvagas de stabiliseringspolitiska argumenten för återhållsamhet inför riksdagsvalet 2010. Vi räknar därför med ytterligare finanspolitiska stimulanser 2009.
 
 
Nyckeltal i svensk ekonomi 
Årlig procentuell förändring          
 

 
2006
2007
2008
2009
BNP, dagkorrigerad
4,5
3,3
2,3
2,0
Arbetslöshet (%) (gammal definition)
5,4
4,6
4,1
4,3
Arbetslöshet (%) (EU-definition)
7,0
6,1
5,6
5,8
KPIX-inflation
1,2
1,2
2,3
1,9
Offentligt saldo (% av BNP)
2,4
2,5
2,0
1,5
Reporänta (dec)
3,00
4,00
3,75
3,75
Växelkurs, EUR/SEK (dec)
9,04
9,15
9,10
9,00
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
____________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Robert Bergqvist 08-506 23016
Håkan Frisén 08-763 80 67
Mikael Johansson 08-763 80 93
Tomas Lindström 08-763 82 97
Bo Enegren 08-763 85 94
Elisabeth Lennhede, Press & PR, +46 70 763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se