Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Mats Galvenius ny kundansvarig på SEB för globala institutionella investerare

Galvenius har en lång och mycket unik erfarenhet från centralbanksoperationer. Han påbörjade sin centralbankskarriär vid Sveriges riksbank. Därefter anställdes Galvenius vid Europeiska Monetära Institutet EMI och deltog i "byggandet" av den organisation som sedermera blev Europeiska centralbanken ECB. Under åren 1998-2001 arbetade Galvenius som rådgivare till ECB:s direktion för att sedan återvända till Riksbanken och bli chef för avdelningen för marknadsoperationer (inklusive valutareservs-förvaltningen). Innan Galvenius flyttade till Bahrain var han också chef för Riksbankens stabsavdelning.
 
Rekryteringen av Galvenius är strategiskt viktig. De senaste årens globala ekonomiska utveckling har snabbt byggt upp nya offentliga finansiella portföljer runt om i världen. Efterfrågan har därmed ökat kraftigt på kunnande, kompetens och produkter direkt relaterade till de nordiska och nordeuropeiska marknaderna. Galvenius kommer att ansvara för såväl befintliga som nya kunders behov inom dessa områden.
 
Galvenius tillträdde sin tjänst den 3 december.   
   
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Martin Johansson, Global Chef för Client Relationship Management SEB, tel. 08-763 91 99
Mats Galvenius, Kundansvarig, CRM FIG tel. 08-763 84 59
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, tel. 070-763 99 16