Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Majoriteten småföretagare anser att dagens företagsklimat är avsevärt förbättrat

SEB:s Företagarekonom, Ingela Hemming, har frågat 632 små- och medelstora företagare om deras syn på alliansregeringen och oppositionen ett år efter valet, samt frågat vad man tror om de långsiktiga effekterna av den förda politiken. 63 procent anser att en regering bestående av (s), (v), och (mp) hade varit sämre för företagen än alliansregeringen. Bara 9 procent tror att det hade varit bättre, och 28 procent anser att det inte hade gjort någon skillnad. 50 procent anser att regeringen har förbättrat företagsklimatet i Sverige, 31 procent anser att man inte förbättrat klimatet, och 19 procent har ingen uppfattning.
 
- Trots kritik mot detaljer i regeringens politik är den samlade bedömningen att alliansregeringen förbättrat klimatet för små och medelstora företag, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom. 
 
Företagarpanelen fick också ett antal frågor om hur man tror att regeringens politik verkar på längre sikt. På frågan om vad man tror att borttagandet av förmögenhetsskatten kommer att få för konsekvenser så anser 52 procent att det kommer att öka tillgången på riskkapital, 19 procent att tillgången inte kommer att öka medan 30 procent inte har någon uppfattning. På frågan om regeringens förda politik för att öka arbetskraftsutbudet (sänkt a-kassa, nystartsjobb m.m.) så tror 18 procent att det definitivt kommer att underlätta för det egna företaget att hitta och anställa ny personal, 43 procent tror att det delvis kommer att underlätta, medan 40 procent inte tror att det kommer att underlätta personalförsörjningen.
 
- Privat kapitalbildning och ökat utbud av arbetskraft är viktigt för både befintliga och framtida företagare, och regeringens politik förväntas förbättra också de delarna av företagsklimatet, säger Ingela Hemming.
 
Panelundersökningen ställde också frågan om man tror att regeringens sänkning av inkomstskatterna (jobbskatteavdraget) kommer att påverka det egna företaget positivt genom att privatpersoner får ökad köpkraft. 23 procent svarade att det definitivt kommer att gynna det egna företaget, 40 procent tror att det delvis kommer att bidra positivt, medan 37 procent inte tror att det kommer att ha en positiv inverkan på det egna företaget.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har till uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till
2 188 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
______________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97
Elisabeth Lennhede, Presschef, tel: 070-763 99 16