Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kvinnorna är förlorarna på pensionsmarknaden

Regeringen avser att begränsa avdragsrätten för pensionssparande till 12 000 kronor per år. Enligt en undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av SEB kommer knappt 10 procent av svenskarna att utnyttja möjligheten att göra en sista större insättning till sitt pensionssparande, något som Jens Magnusson, chefsanalytiker på SEB Trygg Liv, inte är särskilt förvånad över.
 
- Många upplever att de helt enkelt inte har de ekonomiska förutsättningarna. Att så pass få tror sig kunna utnyttja möjligheten i år kan också vara ett tecken på att de har tolkat förslaget om en begränsning som att det inte är så viktigt att pensionsspara längre. Det är i så fall oroande.
 
Undersökningen visar också att hälften så många kvinnor som män tänker göra en insättning större än 12 000 kronor.
 
- Lite generaliserande kan man säga att de inkomstskillnader som finns på arbetsmarknaden smittar av sig på pensionsmarknaden. Dels har vi ett allmänt pensionssystem som bygger på livsinkomst. Kvinnor har i allmänhet lägre inkomster och de arbetar deltid i större utsträckning än män. Det gör att deras totala livsinkomst blir lägre vilket ger både lägre allmän pension och en lägre tjänstepension. Dessa skillnader skulle egentligen behöva kompenseras med ett större eget sparande men tyvärr ser vi tvärtom att kvinnorna även på detta område halkar efter männen och sparar mindre, menar Jens Magnusson.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
____________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Jens Magnusson, chef för omvärldsanalys, tel. 070 - 210 22 67
Lena Bivner, presskontakt, tel. 0703 - 93 85 77