Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kronsyn: Varning för Riksbanken

I dag presenterar SEB den senaste utgåvan av Kronsyn. Den visar på sämre utsikter för kronan efter Riksbankens beslut att gå mycket försiktigt fram med räntehöjningar.
 
-          Kronan ställs inför en mycket mjuk räntebana när Riksbanken anpassar räntan till regeringens nya jobbpolitik samtidigt som andra centralbanker väljer ett lite tuffare räntespår, säger Robert Bergqvist, chefsanalytiker på SEB. Nu kan vi addera även en undervärderad krona till en expansiv ränte- och finanspolitik, stigande tillgångspriser, mycket god tillgång på pengar och en solid tillväxt på exportmarknaderna, säger Bergqvist.
 
Kronsyn drar slutsatsen att kapitalflödessituationen för kronan ändå ser starkare ut i år jämfört med 2006, samtidigt som utländska placerare har ett utrymme att köpa mera krontillgångar. Vårens rekordstora aktieutdelningar ger utflöden, men eftersom utländska investerare väntas återinvestera merparten på Stockholmsbörsen blir nettoflödet begränsat. Regeringens kommande privatiseringar bedöms balanseras av Riksgäldens behov att öka amorteringstakten på valutaskulden.
 
-          Risken för en rejäl kronförsvagning är ändå begränsad, säger Johan Javeus, chefstrateg som tillsammans med Disa Hammar, strateg, är medförfattare till Kronsyn. Sverige har en stark balansräkning och valutamarknaden verkar inte ha något stort behov att justera sin kronexponering, säger Johan Javeus. 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Robert Bergqvist, chefsanalytiker Merchant Banking, tel: 08-506 230 16
Elisabeth Lennhede, informationschef Merchant Banking, tel: 0707-63 99 16